Zapraszamy chętne osoby do współtworzenia
naszego portalu!
Chcesz się podzielić? Dodaj pracę.

Opracowania lektur i epok

Wypracowania z języka polskiego

Dziady cz. 3

Wieść o wybuchu powstania listopadowego zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830, ale dopiero w kwietniu następnego roku wyjechał do Paryża, a następnie przybył do Wielkopolski. Niestety, nie udało mu się przekroczyć granicy Królestwa Kongresowego. Po upadku powstania w marcu 1832 roku Mickiewicz wyjechał do Drezna. Legenda literacka głosi, że pomysł napisania “Dziadów” […]

Jesteś tu: Romantyzm

Interpretacja – Psalm 51

Interpretacja: Psalm 51Psalm 51 pt. ?Wezwanie i prośba pokutnika? jest indywidualną pieśnią błagalną i pokutną. Już w pierwszych wersetach dowiadujemy się, iż podmiotem lirycznym a zarazem autorem jest Dawid. Dzięki tym wersetom również dowiadujemy się czego tematem jest owy psalm. Dotyczy on ciężkiego grzechu popełnionego przez Dawida z Batszebą. O ile nie możemy się dowiedzieć […]

Jesteś tu: Antyk i Biblia

Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza.

Charakterystyczną cechą twórczości romantyzmu jest kreowanie w utworach bohaterów o cechach typowych dla danej epoki. Najpierw był to bohater werterowski stworzony przez J.Geothego w dziele pt „Cierpienia młodego Wertera”. Jest to człowiek samotny, sentymentalny, nadwrażliwy, nie zgadzający się na otaczający go świat, reagujący na zło świata ucieczką- nawet prowadzącą do samobójstwa, nieszczęśliwy kochanek. Potem był […]

Jesteś tu: Romantyzm

Jaki obraz wspólczesnego sobie świata prezentuje poeta w satyrze Świat zepsuty? Omów charakter przedstawionej w tekście przestrogi dla potomnych, nastrój tekstu, stosunek do młodego pokolenia i wartości, które były dla autora najistotniejsze.

?Świat zepsuty? to satyra Ignacego Krasickiego. Autor przedstawił w niej wady współczesnego mu społeczeństwa. Obnażenie bolesnej prawdy o narodzie posłużyło pisarzowi jako pouczenie. Krasicki wypomina Polakom że żyją w kłamstwie i nie dbają o cnoty. Niszczą wartości, które pozostawili im przodkowie. Dbają o pozory. Dużo mówią ale z tego nic nie wynika. Nie szanują prawd […]

Jesteś tu: Oświecenie

Nauki tajemne w Polsce w dobie Odrodzenia

NAUKI TAJEMNE W POLSCE W DOBIE ODRODZENIA Nauki tajemne w Polsce w dobie odrodzenia należy podzielić na te, które związane były z szeroko rozumianymi naukami przyrodniczymi i na te, które pozostawały poza ich obrębem, wywołując rozmaite kontrowersje i spory. Do pierwszej grupy zaliczamy przede wszystkim astrologię i częściowo alchemię ? były one przedmiotem oficjalnych wykładów […]

Jesteś tu: Renesans

Konrad Wallenrod

1.Część I – „Obiór”a) Zgromadzenie komturów Zakonu Krzyżackiego w Marienburgu (Malborku) celem wyboru nowego mistrza Zakonu. b) Kandydatura Konrada Wallenroda – tajemniczego cudzoziemca. Przedstawienie zalet i wad postaci. 2. Część II a) Modlitwa – Hymn do Ducha Świętego i Chrystusa o pomoc we właściwym wyborze wielkiego mistrza. Udanie się części obradujących na spoczynek.b) Zasięganie przez […]

Jesteś tu: Romantyzm

Romantyczna koncepcja poety jako przywódcy narodu, na podstawie III części Dziadów.

Poeci romantyczni prezentowali różne poglądy na temat roli poezji i poetów w życiu narodu. Adam Mickiewicz uważał, że poeta powinien być przywódcą, przewodnikiem. Bardzo dokładnie przedstawia to w Dziadach, przede wszystkim w III części. Postaram się przyjrzeć teraz prezentowanym przez niego poglądom, ze szczególnym uwzględnieniem Sceny II ? czyli Wielkiej Improwizacji.Głównym bohaterem tego fragmentu, jak […]

Jesteś tu: Romantyzm

XX lecie

I.Po zakończeniu Wielkiej Wojny (I wojna światowa) świat nabrał tempa: automobil i aeroplan stały się zwykłymi środkami lokomocji, a kino i radio – codziennymi rozrywkami. Pojawiło się pierwsze państwo socjalistyczne: Związek Radziecki. Nowa ideologia zafascynowała nie tylko polityków, ale i artystów, którzy zachwycali się siłą jej oddziaływania i sprawiedliwością. W tym czasie literatura polska stanęła […]

Jesteś tu: XX lecie

Rola pamiętnika Joanny Podborskiej w “Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego.

Joanna Podborska- bohaterka “Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego, przedstawiona została na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony poznajemy ją oczami Judyma: “Doktor ujrzał tylko jej białe czoło otoczone ciemnymi włosami”, “Widział w niej dotąd siostrę-człowieka, rozum i serce, istotę ze swej dziedziny, z tego kręgu, gdzie o jedno nic, wysokie a niezrozumiałe dla motłochu egoistów, kłopocą się […]

Jesteś tu: Młoda Polska

Kazania Sejmowe Piotra Skargi.

Temat: Artyzm “Kazań Sejmowych” Piotra Skargi. Kazania sejmowe Piotra Skargi to teksty wbrew powszechnemu przekonaniu, nigdy nie wygłoszone. Zawierają oburzenie autora na sprawy według niego godne uwagi, karcą, usiłują wyperswadować słuchaczowi prawdy moralne, nauczyć, wskazać błędy w polskim społeczeństwie, poruszyć, oraz zachęcić do pracy nad reformowaniem słabości naszej ojczyzny. Kazanie ósme “O szóstej chorobie Rzeczypospolitej, […]

Jesteś tu: Renesans
Do góry